SOSU Fyn

Ikke fra SOSU Fyn?

Oplysninger

Abonner på denne blog

Velkommen til SOSU Fyn


Brug dit uni-login til at komme ind på skolens interne læringsplatform.

SOSU Fyn har til huse på 4 forskellige adresser i det fynske, men er fælles om at uddanne og efteruddanne personale på det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Vores bærende værdi er professionalisme og er grundlaget for den måde:
- vi er sammen på.
- vi arbejder på.
- vi møder omverdenen på.

Vi tager ansvar, er kvalitetsbevidste, har et højt kompetenceniveau og er udviklingsorienterede samtidig med at vi møder hinanden i en anerkendende og respektfuld dialog. Vi har plads til humor, kreativitet og hinandens forskelligheder og bidrager med engagement og arbejdsglæde.

Vores vision er at være et attraktivt, sundhedsfremmende, innovativt og anerkendt uddannelsessted, hvor vi kan udføre vores mission for vores elever på de forskellige forløb og uddannelser.

10-10-2013 09:53